HeaderHeader

html Основната цел на „Програма Произведено в България” е да бъде витрина на българското производство, на българската култура, на
„…Всичко българско и родно…”,
което издига националното ни самочувствие, което ни прави достойна част от Европа.
html „Програма Произведено в България” е съставена от производствени звена, различни по вид и насоченост, специализирани в разработването и извършването на различна дейност, маркетингови услуги, създаване и управление на индустриални операции, представителства на външни компании и ръководство и управление на експертни групи.
html „Програма Произведено в България” включва в себе си множество компании, всяка от които с богат опит и възможности в съответната област. Всички те са самостоятелни, реално действащи структури с възможности за екипна работа по изпълнението на конкретни задачи.
html „Програма Произведено в България” на базата на съвместната работа на тези подразделения осигурява:

-практически опит за решаване на най-сложни производствени и потребителски проблеми;
-глобално присъствие, позволяващо ефективна работа с клиенти от цял свят;
-икономически и финансови модели адекватни с даденостите на ЕС и адаптиране на програмни продукти при приоритети на отношенията Изток-Запад;
-защита на интересите на клиента при запазване на пълна конфиденциалност;
-стабилност и финансова сигурност.